Byrokratické obtíže

 • Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, který upravuje podávání všech daňových přiznání, ve svém § 72, odst. 1, mimo jiné uvádí: řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem.
 • Podobná ustanovení mají i další právní oblasti, jež se týkají formulářů, které je možné si stáhnout z těchto stránek. Patří mezi ně jak sociální zabezpečení, tak zdravotní pojištění.
 • Je zřejmé, že existují drobné odchylky mezi našimi excelovskými formuláři a originálními tiskopisy, neboť možnosti programu Excel nejsou neomezené. Snažíme se odchylky omezovat, avšak nikdy nedosahují takového rozsahu, aby byly argumentem pro nepřijetí daňového přiznání.
 • Přes tyto skutečnosti se lze stále ojediněle setkat s odmítáním počítačových výtisků daňových přiznání od jednotlivých úředníků. Tyto důvody jsou zpravidla pouze formální, navíc jsou často v rozporu se stanovisky, výklady a postoji nadřízených orgánů.
 • V případě, že Vám příslušní úředníci odmítnou převzít daňové přiznání vytištěné pomocí našich formulářů, doporučujeme následující postupy:
  -formuláře odevzdat u jiného úředníka, resp. na podatelně. Podatelna je ze zákona povinna převzít cokoli a nechat k tomu proběhnout správný úřední postup.
  -formuláře poslat poštou. V daném případě je pak pro příslušného úředníka jednodušší Vaše přiznání akceptovat než se pokusit Vám ho vrátit a mámit z Vás originální formulář.
 • Speciálním problémem je problematika elektronického podávání přiznání. Naše formuláře lze snadno exportovat do formátu PDF. Tento formát je podle zákona č. 300/2008 Sb. přípustným formátem pro elektronickou komunikaci, nakonec sami správci daně v tomto formátu posílají elektronicky svou korespondenci daňovým subjektům.
 • Přesto se Ministerstvo financí pokusilo omezit možnost podávání daňových formulářů tak, že se rozhodlo akceptovat jen formát XML. Jelikož však byl tento pokyn zveřejněn nikoli zákonnou formou, přičemž je navíc v rozporu s výše uvedeným zákonem, je postoj správců daně postupně nahlodáván a z praktických zkušeností víme, že formát PDF je správci daně občas akceptován.
 • Z těchto důvodů doporučujeme uživatelům našich formulářů (tedy kromě níže uvedených) podávat tato přiznání i elektronickou cestou přes datovou schránku, ideálně ve formátu PDF.
 • Od 1.1.2015 nabylo účinnoti ustanovení § 72, odst. 4 daňového řádu, které stanovuje povinně elektronickou formu pro podávání všech formulářových podání ve formátu xml pro každý daňový subjekt, který má zřízenou datovou schránku (jakož i pro daňový subjekt zastupovaný zástupcem, terý má zřízenou datovou schránku). 
 • Na toto ustanovení jsme zareagovali postupnou přípravou našich formulářů ve verzi, která umožní export do XML formátu. Tyto formuláře, které jsou zpracovány ve formátu XLSX a ve svém názvu mají text xml, je však možné vyplňovat jen v programu Microsoft Excel verze 2007 a vyšší a je nutno důsledně sledovat pokyny, které jsou uvedeny na listu XML_export každého takového souboru.  

Pomoc při vyplňování formulářů

Máte-li technické problémy s vyplňováním, stahováním nebo tiskem formulářů stažených z tohoto serveru, kontaktujte správce této služby mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Mailovou odpověď garantujeme do 2 pracovních dnů. V akutních případech lze též využít telefonické podpory v pracovních dnech 8.00-15.00 na telefonním čísle 315 729 029.

Potřebujete-li pomoci s daňovými a účetními problémy, kontaktujte daňové oddělení společnosti ASPEKT HM, nejlépe mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Zde bude možné si smluvit placenou konzultaci.

 
Užitečné informace
Daňový poradce
Odklad daňového přiznání